Kasaysayan ng Mundo: Isang Pagbabalik-tanaw

" Life can be understood backwards, but it must be lived forward."

Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan, para sa ikagaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo.

Tayo ay nasa yugto ng kasaysayan ng mundo na tinatawag na Makabagong Panahon, o Modern Age. Ngunit bago marating ng tao at ng mundo ang bahaging ito ng kanyang kasaysayan, marami ng mga pangyayari ang gumimbal sa mga elemento ng oras at panahon dito sa daigdig. Nagsimula ang lahat sa pagkakabuo ng daigdig, sa pamumuhay ng mga pre-historikong nilalang kasama ang ebolusyon ng tao, ang pag-unlad ng mga kabihasnan buhat sa mga kultural na paniniwala, sa pagyabong ng mga kaalaman, kultura at pamamaraang lalong nagpaunlad sa pamumuhay ng tao, ang pagpapalawak sa kanilang "daigdig" na ginagalawan, pagsinay ng kasakiman at pagkakaisa sa sangkatauhan, hanggang sa marating ang mundo sa labas ng Earth, at maabot ang kasalukuyang panahon. Sa mahigit 4.6 bilyong taong kasama ang mundo sa kalawakan, iba't iba nang pangyayari at kaganapan at humubog sa kasaysayan nitong planetang itinuturing ng sangkatauhan bilang pinakamahalaga.

Sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa daigdig, na hindi lubusang maintindihan ng mga tao dito sa mundo, maaaring ang tanging daan upang maunawaan ito ay sa pagbabalik sa nakaraan, sa kasaysayan ng mundo, at maaaring ito ang magbigay liwanag sa madilim na kasalukuyan tungo sa maliwanag na kinabukasan. Ang mga bagay-bagay na nangyari noon ang tanging magbibigay-ilaw sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, at marahil sa nakaraan natin maapuhap ang daan tungo sa kaunlarang kasundo ng bawat nilalang dito sa daigdig.

Ngunit, kahit na nasa kasaysayan ang kasagutan, hindi tama na mabuhay na lamang tayo sa nakaraan. Anong saysay ng pagkakadalubhasa sa mga pangyayari 'noon' kung hindi naman magagamit upang maayos ang 'ngayon?' Tunay ngang mahalaga ang nakaraan, ngunit hindi dapat doon na lamang matigil ang kasaysayan, dapat ang bawat araw na dumaraan ay maging kasaysayan, ang mundo ay magpatuloy sa pag-ikot at ang tao kasama na ang lahat ng nilalang ay magpatuloy sa pag-unlad.

Tunay nga ang kasabihang ang buhay ay mauunawaan sa pamamagitan ng kasaysayan, ng nakaraan, ngunit dapat ay isabuhay sa direksyon ng hinaharap.
Kasaysayan ng Mundo: Isang Pagbabalik-tanaw

Kami, mga mag-aaral sa Pamantasan ng Regina Carmeli, ay lumikha ng Blog na ito bilang proyekto sa Araling Panlipunan III - Kasaysayan ng Mundo.

Layunin ng blog na ito na:
1. Makabuo ng pinagsama-samang aralin mula ng Unang Markahan hanggang sa Ikatlong Markahan ng panuruang taon sa Kasaysayan ng Mundo
2. Maihatid ang mga araling may kaugnayan sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Mundo at iba pang bagay na may kinalaman dito.
3. Mabuksan ang isipan ng mga kabataan ukol sa Kasaysayan ng Mundo tungo sa isang magandang kinabukasan

Mahalagang matimo sa puso't isip ng bawat kabataan ang mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng tao at ng mundong kanilang ginagalawan, upang sila'y maging mga tunay at ganap na mamamayan ng mundong ito na lilikha ng bagong kasaysayan.

Mas lalo naming masusukat kung gaano kaepektibo ang blog na ito kung magbibigay kayo ng mga komento/suhestiyon. Maraming salamat!

Sinaunang Kabihasnan ng Gresya

Thursday, January 1, 2009

SINAUNANG KABIHASNAN NG GRESYA

ANG KABIHASNAN NG GRESYA
  • klasikal na kabihasnan sa Kanluran (Occident)

HeograpiyaHangganan:
 1. Silangan – Aegean Sea
 2. Kanluran – Ionian Sea
 3. Timog – Mediterranean Sea

 • estratehikong lokasyon para sa kalakalan at pangingisda
 • mga daungan o look
 • maganda sa labas, ngunit mabato, mabundok at malubak sa loob
 • highly motivated ang mga Griyego sa kanilang kapaligiran, kaya’t mataas ang antas ng lakas at talino

Heograpiya:
 • Timog – Silangan ng Europe
 • Balkan Peninsula
 • Irregular ang baybay dagat at maraming magandang daungan
 • Binubuo ng 1000 pulo
 • Crete – pinakamalaking pulo
 • Hindi nabiyayaan ng mainam na yamang likas ang kalupaan ng Greece
 • 75% - kabundukan
 • Mabato, hiwa-hiwalay, pulu-pulo, mabundok at hindi patag ang mga lupain kaya ang nabuong kabihasnan ay mga watak-watak na lungsod-estado


Sinaunang Kabihasnan ng Minoan at Mycenaean
Archaic Greece (1450 - 700 B.C.E.)


Kabihasnang Minoan

 • kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Greece
 • Crete
 • Pinamunuan ni Haring Minos na anak ni Zeus at Europa
 • Cretan – mahuhusay na manlalayag at mangangalakal
 • Sir Arthur Evans – isang English na arkeologong nakadiskubre sa kabihasnang Minoan nang mahukay ang Knossos noong 1899
 • Knossos – maunlad na lungsod at sentro ng Minoan na nasira dahil sa lindol, pagkasunog at pananalakay ng mga dayuhan
 • Minotaur – isang dambuhala na may ulo ng toro at katawan ng tao na nasila ni Theseus, hari ng Athens

Bull Leaping

Palasyo sa Knossos


Sir Arthur Evans

Labyrs of Gold


Kabihasnang Mycenaean

 • Kilalang hari si King Agamemnon ng Mycenae
 • adiskubre ni Heinrich Schliemann
 • Mycenaean = Achaeans
 • Mycenae – pinakamalaking lungsod ng Mycenaean
 • Ang karibal ng Troy, isang mayamang lungsod sa Asia Minor


Maskara ni Agamemnon

Heinrich Schliemann

Mga Sandatang Mycenaean


Kulturang Hellenic
Hellenic/ Classical Greece (700 - 324 B.C.E.)

o Hellen – ninuno

o Hellenic – kabihasnan

o Hellas – bansa

o Hellenes – tao

 • Tinatayang nagsimula sa unang pagtatanghal ng paligsahan ng mga laro bilang parangal kay Zeus (Olympics, 776 BCE)

Mga Akda ni Homer:
 1. Iliad – tungkol sa digmaan ng mga Griyego at Trojan (Trojan War)
 2. Odyssey – Odysseus – pagbalik sa Greece matapos ang Trojan War
Greek Mythology
12 OLYMPIANS

Pangalang Griyego

Pangalang Romano

Statuwa

Diyos/ Diyosa ng:

Zeus

Jupiter

Chief God at pinuno ng Mt. Olympus; diyos ng kalangitan, kidlat at hustisya.

Hera

Juno

Reyna ng mga Diyos at ng langit; diyosa ng mga kababaihan, ng kasal at ng pagka – ina.

Poseidon

Neptune

Diyos ng Karagatan; lindol; gumawa ng ma kabayo

Demeter

Ceres

Diyosa ng Fertility, agrikultura, kapaligiran at mga panahon

Hestia**

Vesta

Diyosa ng hearth at tahanan

Aphrodite

Venus

Diyosa ng pag-ibig, kagandahan, desire, at fertility.

Apollo

Apollo

Diyos ng Araw, liwanag, pagpapagaling, musika, tula, propesiya, archery at katotohanan

Ares

Mars

Diyod ngh Digmaan, pagkagalit, at pagdanak ng Dugo

Artemis

Diana

Diyosa ng pangangaso, ng mga dalaga, at ng Buwan

Athena

Minerva

Diyosa ng Katalinuhan, at strategic battle.

Hephaestus

Vulcan

Panday ng mga Diyos; diyos ng apoy

Hermes

Mercury

Kartero ng mga Diyos; diyos ng komersyo, bilis, magnanakaw at kalakalan

**Hades

Pluto

Diyos ng Impiyerno

**Dionysus

Bacchus

Diyos ng Alak

**maaaring magkapalitLungsod-Estado ng Athens at Sparta


Demokratikong Polis ng Athens

 • Demokratikong Polis
 • Cradle of the Western Civilization
 • Malapit sa karagatan (kalakalan)
 • Kapatagan na may mga burol at bundok (Mt. Lyccabettus)
 • Iniwasan ang sentralisadong pamumuno at monarkiya

Pamahalaan
 • Isinilang ang DEMOKRASYA – pamahalaan ng nakararami

o Solon (638-559 BCE)

§ Lumikha ng Council of 400

o Pisistratus (608-527 BCE)

o Cleisthenes

§ Ostracism – pinahihintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na mapanganib sa Athens

o Pericles (443 – 429 BCE)

§ Tugatog ng demokrasya

§ Pag-upo sa opisina ng mga karaniwang mamamayan

 • Direct Democracy – direktang nakababahagi ang mga Athenians sa pagpili ng kinatawan at maaaring manungkulan

o Subalit hindi kasama ang mga babae at banyaga


Kultura
 • Lahat ng mga lalaki ay edukado

o Sa edad na 7 – 18 taong gulang, sila ay pinag-aaral sa mga pribadong paaralan o mga pribadong tutor; walang pampublikong paaralan

§ Pagbasa

§ Pagsulat

§ Math

§ Palakasan

§ Pagkanta at Paggamit ng mga instrumento

o Pagdating ng 18 taong gulang, sila ay sumusumpa sa harap ni Zeus, pamilya at kaibigan upang ganap ng maging mamamayan ng Athens

o Katungkulan: sa umaga - magtrabaho, sa gabi - makipagpulong

Mandirigmang Polis ng Sparta • manidirigmang polis
 • matatagpuan sa Peloponnesus
 • sandatahang lakas at militar
 • pananakop ng lupain at pagpapalakas ng militar
 • Lacedaemon – dating pangalan
 • Oligarkiya
 • Karibal ng Athens

Pamahalaan
Mga Hari
 • lahi ni Hercules
 • 2 inihahalal ng aristokrato
 • Pangunahan ang sundalo at panrelihyong ritwal
Assembly
 • kalalakihan lampas 30 taong gulang
 • magpasa ng mga batas, magpasya kung digmaan o kapayapaan
Ephors at Elders
 • 5 bagong miyembro ng Ephors
 • 28 na tao lampas 60 taong gulang ang mga Elders

Uri ng Lipunan
 1. Aristocrats – mayayaman, pakikidigma
 2. Perioeci – mangangalakal, malalayang tao
 3. Helots – magsasaka, alipin

Kultura
 • militaristiko – makagawa ng mga mamamayang magtatanggol sa Sparta; maging pinakamalakas sa Gresya; manakop ng lupa

o 7 taong gulang ang simula ng training ng military

o 20 taong gulang magpapakasal

o 30 taong gulang maninirahan sa kampo military hanggang 60 taong gulang

 • May kalayaan ang mga kababaihan

o Makapagproduce ng malusog na bata

 • mahilig sa bugtong, sports
 • takot sa pagbabago
 • Xenophobia – takot sa dayuhan
 • Mas mahalaga ang militar

Dahilan ng Pagbagsak
 • Athens
 • Rebelyong Helots
 • Kurapsyon
 • Pagbaba ng birth rate
 • Kakulangan sa teknolohiya


Athens at Sparta

Polis – lungsod – estado ==> mamamayan, teritoryo, soberanya, pamahalaan

==>Malaya, may sariling pamahalaan at ang pamumuhay ng mga tao ay nakasentro sa isang lungsod

 • *Acropolis – pinakamataas na lugar ng lungsod – estado kung saan itinatayo ang mga templo
 • * Agora – bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o magtipun-tipon ang mga tao


ATHENS

SPARTA

Layunin:

matatalino

isip

“Estado para sa Tao”

malalakas

katawan

“Tao para sa Estado”

Pamahalaan:

Demokratiko – nakararami

==>”demos” – tao

==>”kratos” – kapangyarihan

Ostracism – pagpapatalsik ng pinunong banta sa Athens

Oligarkiya – iilan

Kultura:

malalaya

Laconic – Laconia

==> matipid magsalita

military culture

==> phalanx – depensa sa digmaan


Persian Wars
(449 - 479 B.C.E.)

 • pinamunuan ni Darius the Great ang Persia
 • tinulungan ng Athens ang Eretria sa Asia Minor
 • nagpadala ng hukbong pagdigma sa Gresya

PERSIAN WARS

Pinuno ng Gresya

V

S

Pinuno ng Persia

Naganap

Battle of Marathon


Miltiades (Athens)

Darius

mag-isang nilabanan ng Athens dahil hindi tinulungan ng Sparta, bunsod ng religious feast at pamahiin

Battle of Thermopylae (isang pass o makipot na pook)


Leonidas

(Sparta)

Xerxes

ipinagkalulo ni Ephialtes ang daan tungo sa Thermoplyae

natalo ang 300 Spartans

Battle of Salamis (isang kipot sa Athens)


Themistocles

(Athens)

Xerxes

labanan sa tubig at lupa

Battle of Platea


Mardonus (Athens)

Xerxes

tuluyan nang bumalik ang mga Persiano sa kanilang lupainPanahon ni Pericles:
Ang Golden Age ng Athens

 • Golden Age ng Democracy

Golden Age - pinakamataas na antas ng:
 • kapangyarihan
 • kayamanan
 • kultura
 • kapayapaan


Pericles
 • anak nina Xanthippus at Arigaste na nasa upper class
 • nakapangasawa ng isang Hateran na si Aspasta
 • guro: Anaxagoras (pulitika, pagdedebate), Damon (musika) at Zeron (math)
 • statesman sa loob ng 40 taon
 • unang ideal na demoksrasya – lahat ay pantay-pantay
 • nagpatayo sa Parthenon, ang templo ni Athena
 • Naxos – pinasunog dahil sa pag-agaw ng Delian League
 • Cimon – karibal ni Pericles
 • Orator o mananalumpati

Pamana ng Golden Age ng Athens
 • demokrasya
 • trial by jury – paghaharap sa 500 jury
 • epics – mahahabang tula tungkol sa mga bayani at diyos
 • scientific method
 • architecture
 • theatre
 • Socratic Method – Question and Answer method
 • Philosophy
 • Olympics (karangalan ni Zeus)
 • Arkitektura
 • Mga Columns: Donic, Ionic, Corinthian

Mga Ambag ng Kabihasnan ng Gresya
Mga Dakilang Griyego
 • Istruktura:

o Parthenon – templo na parangal kay Athena

§ Phidias – gumawa ng palamuti ng Parthenon

o Agora – parisukat na lugar bukas para sa mga pagsasalo at pagtitipon

o Temple of Olympian Zeus – templo parangal kay Zeus, ang ang hari ng Olympian Gods

 • Agham

o Pythagoras – Geometry (Pythagorean Theorem)

o Archimedes – circumference ng bilog; specific gravity

o Euclid – Ama ng Geometry

o Aristarchus – rebolusyon at rotasyon ng mundo

o Erastosthenes – circumference ng daigdig; latitude at longitude sa mapa

 • Drama

o Aristophanes – tanyag sa pagsulat ng komedya

o Aeschylus,Sophocles, Euripedes – drama/trahedya

 • Medisina

o Hippocrates – Ama ng Medisina

o Herophilus – Ama ng Anatomy

o Erasistratus – Ama ng Physiology

 • Kasaysayan

o Herodotus – Ama ng Kasaysayan

o Thucydides – sumulat ng History of the Peloponnesian War

 • Pilosopiya

o Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat manaig sa pag-uugali;

§ “the unexamined life is not worth living”

o Plato – estudyante ni Socrates;

§ ang batas ay para sa lahat;

§ tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at magagaling na pinuno

o Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the Great

§ pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at pisika;

§ tiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaan
Peloponnesian Wars
(431 - 404 B.C.E.) • Delian League – pagbubuklod-buklod ng mga lungsod-estado sa Greece sa pamumuno ng Athens

o Hindi mapayapa dahil pinilit ng Athens na pagbayarin ng buwis ang mga kasapi

o Kinakamkam ng mga Athenians ang mga lupain

o Inilaan ang mga pinakamagandang kalakal sa sarili

o Naging daan para magpalawig ng imperyong pangkalakalan ang Athens


DELIAN LEAGUE

V

S

PELOPONESSIAN LEAGUE

Sa pamumuno ng Athens

Kasama ang 150 lungsod-estado

Sa pamumuno ng Sparta

kasama ang mga lungsod-estado sa Peloponnesus

 • tinalo ng Sparta ang Athens noong 404 BCE
 • Battle of Leuctra – nawalan ng pamumuno ang Sparta sa mga nagsisigalot na polis
 • Naiwang hiwa-hiwalay ang Greece


Ang Macedonia at Si Alexander the Great

King Philip II

 • paghanga sa kulturang Greek
 • kinuha si Aristotle upang maging guro ng anak
 • sakupin at pag-isahin ang mga lungsod-estado ng Gresya
 • Labanan sa Chaeronea – nalupig ng Macedonia ang Greece
 • Planong sakupi ang Persia
 • Pinatay ng sariling boy-guard

Alexander the Great

 • Macedon
 • Ipinganak noon Hunyo 20, 356 BCE nina Philip II at Olympias of Epirus
 • 20 taong gulang noong mahirang na hari ng Macedon (336 BCE)
 • Magaling na manlalaro
 • Estudyante ni Aristotle
  - pinakamagaling at pinakadakilang lider pangmilitar sa kasaysayan ng daigdig

  - pinakamalaking imperyo sa daigdig

  - sinimulan niya ang pakikipagsapalaran sa dimaan nang masugpo ang watak-watak na Gresya at idineklara ang sarili bilang hari nito

  - Layunin – pag-isahin ang lahat ng tao at pagsamahin ang mga kultura ng Greece, Egypt, Fertile Crescent at India

 • Kultura ng Silangan + Kultura ng Kanluran
 • - Hellenistiko – East and West Culture

  - Nagtatag ng 70 lungsod-estado, kabilang ang Alexandria (Egypt)

  - Ang mga nasakop ay ginamit upang maglingkod sa pamahalaan at sa kanyang hukbo

  - Hindi nagpapabayad ng buwisKulturang Hellenistic
Hellenistic Greece

 • Hellenic – kabihasnan
 • Hellenes – tao
 • Hellenistik – magkasamang kultura ng Greece at Asia (Greco – Oriental)
 • Sentro: Alexandria (Egypt), Antioch (Syria), Perganum (Asia Minor)

Kasaysayan ng Pananakop ni Alexander the Great
 • 334 BCE – tinawid ang Asia Minor kasama ang 35,000 hukbo

o Granicus River – unang labanan

o Pinalaya ang mga Greek sa Asia Minor

 • 333 BCE – labanan sa Issus

o Alexander laban sa mga Persiano

o Umatras si King Darius III

o Nasakop ang Phoenicia

 • 332 BCE – nasakop ang Egypt

o Ginawang pharaoh si Alexander

o Natatag ang Alexandrea - sentro ng kultura

 • 331 BCE – labanan sa Gaugamela

o Persiano vs. Alexander

o Babylon

o Napasakamay ang lungsod ng Susa

o Persepolis

==> itinuturing ni Darius III na royal city

==> pinasunog

 • 327 BCE – buong Imperyong Persiano ay nasakop

o Narating ang lambak ng Indus

o Labanan sa Pakistan – namatay si Bucephalus (paboritong kabayo ni Alexander)

o Natigil ang pananakop

 • 323 – namatay si Alexander the Great

o Nahati sa tatlong kaharian ang kanyang imperyo

  1. Macedonia, Greece – Antigonus
  2. Egypt – Ptolemy
  3. Imperyong Persia – Seleucus
A.P. Athens
View SlideShare presentation or Upload your own.


92 comments:

Anonymous said...

thanks a lot....

Anonymous said...

amh...thank you very much...
sana mag patuloy pa ang babahagi mo ng karunungan
sana masama mo rito si cleopatra^^

Anonymous said...

thanks a million
bcoz
naka2long talaga...........

Anonymous said...

.. ^_^

buti nalang gumawa k ng ganito.....

d na ako maghihirap na i-type ang buod ng kabihasnang greek...

super duper thankful ako sa'yo...

God bless us always!

Anonymous said...

thank you sa knowledge.....

Anonymous said...

tnx foe tlga... 8 really did help me alot..... tnx...! GOOD JOB!!!!

Anonymous said...

HABA NAMAN NG REPORT NIYO...

SUMMARIZE NAMAN

Anonymous said...

..pede paki-summarize?....

Anonymous said...

hi.this site is so great.so complete.thanks a lot cause our report already finished thanks again..muuaaa...

Anonymous said...

thanks po sa mga info... :)))))

Anonymous said...

galing

Anonymous said...

salamat sa sagot..............
thanks for the effort.....

Anonymous said...

thanks poh nkagawa ako ng project dahil dito sana ipagpatuloy nyo pa.maraming salamat tlaga

Anonymous said...

thanks a lot for sharing your knowledge...

may the God bless you all

Anonymous said...

im very thankful that i found this page its so amazing,it helps a lot my work keep up the good work. thank you very much

Anonymous said...

salmat sa pagbibigay ng mhahalagang impormasyon :)) nkatutulong sa bawat mg-aaral n walang libro.. :)) maraming salamat .!!

Anonymous said...

Thank you sa mga kaisipan at ideyang ipinamahagi nyo sa amin. Ipagpatuloy nyo pa iyan sapgkat marami pa kayong mga kabataang matutulungan sa mga pagtuklas o balik tanaw sa sinaunang kabihasnan o sibilisasyon na umusbong sa bansa ng gresya.. Sana tumagal pa kau. Lubos ang aking pasasalamat sa inyo.. MABUHAY KAYO!

Anonymous said...

mgaling ang naging layunin ninyo. isang mgndang praan upang maanyaya ang mga kbataan :)

Anonymous said...

maraming salamat
laking tulong sa test...

Anonymous said...

thanks you so much! :)

Anonymous said...

Christine said...
December 04, 2010

Thank you so much...
I was not having a hard time finding these things...
Everything is here..
thank you so much...
It was such a great help to me...
Thank you.... :D
I hope that you will still continue to extend your help to the people through this...
thank you
thank you
thank you

Anonymous said...

SALAMAT SA PAGBIBIGAY HALAGA SA ASIGNATURANG KASAYSAYAN NG MUNDO

maybz said...

thank you po tlaga sa website nui na to it reaaly helps me a lot n my report.. thank you po..

Anonymous said...

MARAMI PONG SALAMAT SA INYO

Anonymous said...

super thank you you help me alot..... :)keep on sharing youre ideas...... thank you

- gnsj:)

Anonymous said...

salamat d2 dahil d2 nagawa q report q

Anonymous said...

hhheee....
thank you very much for sharing this link....
it helps me very very much in our assignments....
thank you...and hope... "na makakatulong ito sa ibang studyante na gaya ko sa kanilang mga assignments"....:D

Anonymous said...

nice dami ko natutunan! kip up the gud work!

Anonymous said...

what the hell it's non-
sense

Anonymous said...

Salamat sa information.. Laki ng tulong nito esp sa reports ko! Thanks!

Anonymous said...

astig ng site na toh!! thumbs up!!

Anonymous said...

thanks.... my report na ako....... ahm excuse correction lang CLEOPATRA???? sa Egypt yun hindi sa Greece.... hehe :) peace nagcocorrect lang....

Anonymous said...

thankyou. Laking tulong.. :)

Anonymous said...

So Thankful acco d2 sa site na 2 im ready for the report tommorow thank's talaga ng sobra sunod po kabihasnang roma nman :))

maricris said...

ang ganda po....thanks a lot!!napakarami kong nakuhang impormasyon dito at halos lahat ata ng tungkol sa greece ay nandito gaya ng pinag aralan namin sa mapeh na tunkol sa mga goddesses at ung mga ambag nila sa istruktura tulad ng doric, ionic, at corinthian order....

tsaka nga pala ung cleopatra.... siya ung kahulihulihang babaeng pharaoh ng kabihasnang ehipto...si hatshepsut naman ung una...hmmm, natutunan ko yan sa a.p. at sa mapeh...thanks again...!

Anonymous said...

thnk u vry much dhil nasasagot n2 ang lhat ng aking katanungan

Anonymous said...

thank you o laking tulong sa aming mga assignment

Anonymous said...

thank u poh!! helpful poh tlaga ito pra sa 3rd year stud. n kgaya ko :)

Anonymous said...

hi!! thanks for the info.. now I have my assignment.. GOD BLESS!!!!

from: HDICS STUDENT....

Anonymous said...

It Helps a lot !! thanks :)

> Student :) <
V.M.H.S III-14
2011-2012 Ramaine

Anonymous said...

:)tnx it helPS me a lot,,,

Anonymous said...

uhm nasaan po ung sina draco solon
un di ko po alamkung saan un eh

Anonymous said...

Thanks.... this lecture helped me A LOT!!!!

Anonymous said...

this is d nice blog that i see
anonymous
diz is christian dave casinos

Anonymous said...

SEPTEMBER 15 2011
11:48

thanks a lot !!sa mga kaalaman nah inyong binabahagi sa aming lahat !!at sana patuloy kayong mag papaptuloy sa inyong kagandahang loob nah pinapakita nyu sa min!!at sana kng ano ang aming i mumung kahi sa inyu aie sana ibibigay nyu ang direktang sagot!!!yun lng po at salamat sa pag babasa!!!NAGAGALANG,
CLYDEL GARCIA

diana coloma said...

thanks for the info that you gave 2 me

Anonymous said...

its great...good giving ideal and all documents are here.maybe next time more more..information...about kasaysayan ng daigdig..and so far..!!thank you because i make my assignment..in A.P subject..more power and god bless..

Anonymous said...

salamaatt;))xD

Angela said...

ano ba ang pinagkaiba ng gresya noon at ngayon...help me po pls...project po namin yun....tnx...

yedsky0304 said...

salamat po :D
nagagawa ko n po mga ass.ko sa AP III.
at ung power point ko po nagagawa ko na :D

thanks po ng madame sana mag patuloy pa po ito :D

mamats ..!

Nicohlahz said...

jalamat at meron na akong reference ng greece

Anonymous said...

Thank you very much for the information...
I really learned a lot.

rixa bieber said...

tnx!

Anonymous said...

thank's .. it's very helpful to me..^-^

Anonymous said...

thank you nakatulong sya ng madami sa individual work ko.. thanks a lot and god bless
keep up the fantastic work!!
:-D

Anonymous said...

Thanks. Good Job :D

Anonymous said...

wow...
....parang yung sa
.
.
.
.
. LIGHTNING THIEF

Anonymous said...

nice one

Anonymous said...

Keep Bleeding

Anonymous said...

Thanks po sa post! laking tulong!

Anonymous said...

very helpful ty very much

Anonymous said...

maraming salamat kayo ay maraming napapagaan ang loob dahil sa ginagawa nyo.sana ganito nalang lahat ng mga site may pakinabang talaga.thank you.......maraming salamat

Anonymous said...

nahanap ko lahat dito ang sagot sa assignment ko!
:)
________________________
avril lavigne rocks!!!

Anonymous said...

MARAMING salamat po sa impormasyon:
NAKATULONG po'ng malaki


Fr: Peter Paul Garcia
III - Curie 2012 - 2013

Carlito Clarete said...

Tnx. a lot ! :D , ^_^

abdul hakim Lalanto said...

Tnx for the INFORMATION

Anonymous said...

thank you very much!
it's very useful!

Anonymous said...

THANKS! =D

kenneth tagalog said...

Woah! I got 999999Gold and 999999 Gems on Dragon City!!! using this cheat!!! Download now! Hurry Really Works! Try now http://bit.ly/QMxVIM

Anonymous said...

tnx for this.. para sa mga tulad kong tamad magbasa ng libro ^_^

legna said...

thank you dito.. makakatulong to ng malaki para sa gagawin naming talkshow project...

Anonymous said...

thanku

Anonymous said...

slamat at nakaktulong kayo sa ibang mag aaral ipagpatuloy niyo ang magandang pananaw at sinimulan

Shinichi Kudo said...

maraming salamat sa mga imfo...mas nagkaroon aq ng idea kung paano ko magpapagawa ng proyekto sa aking mga mag-aaral :D GOD BLESS

Shinichi Kudo said...

maraming salamat sa karagdagang impormasyon at ideya sa paglikha ng proyekto sa pamamagitan ng inter. GOD BLESS :D

Anonymous said...

thank you very much.

Anonymous said...

wow... it will help alot \^O^/ thank you!

Micaela Arianne Malig said...

Thank you - paki-correct naman po si Mardonius heneral siya ni Xerxes pinsan at brother in law niya. Iniwan ni Xerxes si Mardonius sa Battle of Salamis dahil natalo na ang kanyang hukbong pang dagat at bumalik na ito sa Persya. Isang taong pang ipinagpatuloy ni Mardonius ang pakikipagdigma sa Battle of Platea hanggang siya ay namatay.

Anonymous said...

THANK YOU

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirade_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
Contact Number: 09465046302
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

Anonymous said...

Super Galing..Thank You Very Much

Anonymous said...

THANK YOU PO ����

Anonymous said...

Thank u.pohzzzzz.....

Anonymous said...

Karibal ba talaga ng Sparta ang Athens? I think no.

Anonymous said...

No thanks

Unknown said...

Thank You po Nakatulong po Ito sa aking TAkdang Aralin.....
Kep It Up

Unknown said...

Thank You po Nakatulong po Ito sa aking TAkdang Aralin.....
Kep It Up

Anonymous said...

wow i get all i need..thanks!!!!!!!!!!!! :)

Jethro Josh L. Villanueva said...

thank you sa pag-post nito dahil dito nakagawa ako ng aking assignment salamat!!

Anonymous said...

galing.. thank you :)

Anonymous said...

galing.. thank you :)

Anonymous said...

thankyou po sa pagshashare nang inyong nalalaman nakatulong po ito nang malaki thankyou very very much sana ipagpatuloy niyo pa ito

Post a Comment

Unang Pangkat
III - Modesty

John Lenard Ventura
Zairramayca Adriano
Sharmae Gonzales
Joan Marie Corpuz
Amiel Pineda
Ma. Celerina Baltazar
Angeli Mae Victoria
Ma. Lerica Ina Morales
Jonathan Cruz
Jastine de Regla
Charito Quetua
Reimarck Armas


Sa pamamatnubay ni:

Bb. Madonna C. Roque
Guro - Araling Panlipunan III - Kasaysayan ng Mundo